Algemene voorwaarden

Disclaimer

 • De informatie die u gegeven wordt, heeft als doel u bij te scholen rond slaap, voeding en/of opvoeding. Het is niet de bedoeling dat het ander medisch of professioneel advies vervangt. De informatie en diensten die geboden worden, hebben niet de intentie om gebruikt te worden voor een medische diagnose of behandeling. We zullen doorverwijzen naar andere professionals (dokter, lactatiedeskundige,…) indien nodig.
 • Het is de bedoeling dat u een ruim en correct beeld schetst over uw kind en uw situatie zodat wij voldoende geïnformeerd advies kunnen geven.
 • Het is altijd de bedoeling om een training te laten plaatsvinden binnen een veilige omgeving, wij streven ernaar om alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen op te volgen, gebaseerd op de AAP-richtlijnen (American Academy of Pediatrics) en de richtlijnen van Kind en Gezin. Indien u deze richtlijnen niet kan opvolgen, zal er geen samenwerking mogelijk zijn.
 • De informatie die u aangereikt wordt, is op maat van uw kindje uitgewerkt. Het is dan ook niet de bedoeling dat deze informatie gedeeld wordt met andere partijen. Enerzijds vanuit het respect voor onze diensten, anderzijds omdat het op maat van uw kind is en niet toegepast kan worden op om het even welk ander kind.
 • De informatie die u aangereikt wordt, werd in goed vertrouwen opgesteld. Deze wordt gefundeerd door onze achtergrond opleiding, wetenschappelijk onderbouwde kennis en ervaring.
 • De coach zal veranderingen aanbevelen om de gewoonten van uw kind te verbeteren. Het is en blijft uw beslissing om al dan niet deze veranderingen te implementeren. Wij geven alvast mee dat een consistente en complete aanpak de grootste verbetering zal teweegbrengen.
 • Wij proberen in de mate van het mogelijke in te spelen op uw verzoeken voor routine- en trainingstrategieën, maar soms kan het zijn dat uw kind een andere aanpak dicteert op basis van zijn/haar temperament. Wij gaan altijd op zoek naar het evenwicht tussen wat u als ouder wilt, en wat met succes voor uw kind zal werken op basis van zijn/haar persoonlijkheid, temperament, leeftijd en ontwikkelingsstadium.
 • De gids (indien van toepassing) die u ontvangt bij afronding van het persoonlijk traject, mag in geen geval gedeeld of doorverkocht worden met derden. Inbreuken die hierop vastgesteld worden, zullen opgevolgd worden door het advocatenkantoor Flinn Law, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht.

Betaling

Persoonlijk traject:
 • Het eerste consult & het plan van aanpak wordt pas gepland/geschreven na ontvangst van de totaalsom van het traject.
 • Annuleren kan tot 1 week voor de opstart (dus ten laatste de week voor de dag van de afgesproken opstart). Een administratieve kost van €4 zal in rekening worden gebracht bij de terugbetaling van het traject om o.a. de transactiekosten te dekken.
 • Bij annulatie minder dan 1 week voor de opstart en nog voordat het eerste consult plaatsvond, zal er €99 administratieve kost worden aangerekend.
 • Er worden geen terugbetalingen voorzien eens het eerste consult plaatsvond en/of het plan van aanpak werd doorgestuurd, ook niet indien de begeleiding zelf niet zou worden opgestart of vroegtijdig zou worden stopgezet (muv aantoonbare overmacht of indien de coach hier zelf op zou aansturen).
Losse consultaties (mail- en videoconsult):
 • Annuleren kan tot 2 werkdagen voordat het consult plaatsvindt. Een administratieve kost van €4 zal in rekening worden gebracht bij elke terugbetaling om o.a. de transactiekosten te dekken.
 • Bij laattijdige annulatie voorzien wij ons het recht om het consult niet terug te betalen.

 Privacy Statement 

 • Snuggles & Dreams verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het geven van individueel advies op maat. De verzamelde informatie omvat, maar is niet beperkt tot uw naam, de naam van uw kind, leeftijd en geboortedatum, contactgegevens en woonplaats. We zullen geen persoonlijke informatie aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Door het plaatsen van een comment of review op de website of sociale media van Snuggles & Dreams gunt u Snuggles & Dreams automatisch een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie voor het gebruik of kopiëren van deze content voor marketing doeleinden zonder enige vorm van compensatie voor u.