Gecorrigeerde leeftijd: wat betekent dat voor de ontwikkeling van je baby?

gecorrigeerde leeftijd

In deze blogpost leg ik je uit hoe je de gecorrigeerde leeftijd van je baby berekent en waarom het zo belangrijk is om er rekening mee te houden. Ik bespreek welke invloed de gecorrigeerde leeftijd heeft op het slaappatroon, de sociale interacties en de bewegingen van je kindje en tot welke leeftijd je best rekening mee houdt.

Wat is gecorrigeerde leeftijd?

Gecorrigeerde leeftijd is een term die wordt gebruikt om de leeftijd van een (premature) baby aan te passen om rekening te houden met de tijd dat hij of zij voor de uitgerekende datum (40 weken) is geboren. Dit is belangrijk omdat premature baby’s andere ontwikkelingsstappen kunnen zetten dan voldragen baby’s, en ook hun zorgbehoeften kunnen anders zijn.

Hoe de gecorrigeerde leeftijd berekenen?

De gecorrigeerde leeftijd wordt berekend door het aantal weken dat een (premature) baby te vroeg is geboren (en dus voor de theoretische 40 weken) af te trekken van de chronologische leeftijd. Bijvoorbeeld, als een baby geboren is op 36 weken en nu 10 weken oud is, dan is zijn gecorrigeerde leeftijd 6 weken:

10 weken (huidige leeftijd) – 4 weken (geboorte na 36 weken ipv 40 weken) = 6 weken

Het is belangrijk op te merken dat de gecorrigeerde leeftijd alleen wordt gebruikt totdat een premature baby 2 jaar oud is, omdat de meeste ontwikkelingsachterstanden op die leeftijd worden opgemerkt en aangepakt. Na 2 jaar wordt de chronologische leeftijd van het kind gebruikt om de ontwikkeling te volgen.

Gecorrigeerde leeftijd bij tweelingen

Voor tweelingen gelden dezelfde richtlijnen voor het gebruik van gecorrigeerde leeftijd als voor eenlingbaby’s. Hoewel een tweeling geboren op 37 weken als voldragen kan worden beschouwd, wordt ook hier gewerkt met de gecorrigeerde leeftijd. Een tweeling die geboren is op 37 weken en nu 10 weken oud is, heeft een gecorrigeerde leeftijd van 7 weken (10 weken – 3 weken).

Belang van gecorrigeerde leeftijd

Het is belangrijk om rekening te houden met de gecorrigeerde leeftijd bij te vroeg geboren baby’s omdat hun ontwikkeling vaak anders verloopt dan die van voldragen baby’s. Bij te vroeg geboren baby’s kan de ontwikkeling van de hersenen, het zenuwstelsel, de spieren, de organen en andere delen van het lichaam nog niet volledig zijn voltooid. Hierdoor hebben ze vaak medische problemen die kunnen bijdragen aan vertragingen in hun ontwikkeling.

Het gebruik van de gecorrigeerde leeftijd stelt artsen en andere zorgverleners in staat om de ontwikkeling van te vroeg geboren baby’s te beoordelen op basis van de verwachte mijlpalen voor hun aangepaste leeftijd, in plaats van hun werkelijke leeftijd. Dit kan helpen om te bepalen of er vertragingen zijn in de ontwikkeling van de baby, of dat er mogelijk medische of ontwikkelingsgerelateerde interventies nodig zijn.

Daarnaast kan het gebruik van de gecorrigeerde leeftijd ouders helpen om realistische verwachtingen te hebben over de ontwikkeling van hun te vroeg geboren baby. Het kan hen geruststellen als hun baby niet dezelfde mijlpalen bereikt als een voldragen baby van dezelfde leeftijd.

Al bij al kan het gebruik van gecorrigeerde leeftijd helpen om de zorg voor te vroeg geboren baby’s te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ze de beste kans krijgen om zich te ontwikkelen en te gedijen.

Dit gezegd zijnde is het wel belangrijk om te benadrukken dat er een groot verschil is tussen een baby die prematuur is geboren en dus een grotere gecorrigeerde leeftijd heeft en een baby die louter 2-3 weken te vroeg is geboren. Een baby die louter een 2-tal weken te vroeg is geboren, zal zijn werkelijke leeftijd ook sneller inhalen.

Invloed van de gecorrigeerde leeftijd op het slaappatroon

De gecorrigeerde leeftijd kan zeker invloed hebben op het slaappatroon van een baby. Als een baby te vroeg geboren is of een ontwikkelingsachterstand heeft, kan dit de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de hersenen en andere delen van het lichaam beïnvloeden. Hierdoor kan het slaappatroon anders zijn dan bij een baby die op tijd geboren is en zich normaal ontwikkelt.

Premature baby’s hebben bijvoorbeeld vaak een minder ontwikkeld slaap-waakritme en kunnen moeite hebben om langere periodes achter elkaar te slapen. Ook kunnen ze meer moeite hebben om in slaap te vallen en hebben ze vaak lichtere slaapcycli. Dit kan leiden tot slaapproblemen, zoals frequent wakker worden ‘s nachts, moeite hebben om weer in slaap te vallen, en kortere slaapduur.

Door rekening te houden met de gecorrigeerde leeftijd van een baby, kan de slaapcoach een beter inzicht krijgen in de specifieke slaapproblemen van het kind en een gerichtere aanpak ontwikkelen om deze problemen op te lossen. Dit kan onder meer betekenen dat er specifieke slaaptrainingen nodig zijn die afgestemd zijn op de gecorrigeerde leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

Werd de baby echter maar 1-2 (tot eventueel 3) weken te vroeg geboren en is hij reeds ouder dan 6 maanden, dan is de kans groot dat de baby dezelfde routine zal kunnen beginnen volgen dan een baby die een werkelijke leeftijd heeft van 6 maanden. Dit wordt meestal snel duidelijk aan de hand van een slaaplog waarin we dit kunnen evalueren.

Ontdek hier welke mogelijkheden we bieden voor individuele slaapcoaching. 

Tot welke leeftijd moet je rekening houden met de gecorrigeerde leeftijd?

Voor te vroeg geboren baby’s wordt de gecorrigeerde leeftijd vaak gebruikt om hun ontwikkeling te beoordelen en te volgen totdat ze de leeftijd van 2 jaar hebben bereikt. Dit komt omdat de meeste vroeggeboren baby’s tegen die tijd vergelijkbare ontwikkelingsmijlpalen bereiken als voldragen baby’s.

Na de leeftijd van 2 jaar wordt de gecorrigeerde leeftijd meestal niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van blijvende ontwikkelingsproblemen die zijn ontstaan als gevolg van de vroeggeboorte. Echter hangt dit ook samen met de mate waarin de baby te vroeg werd geboren.

Een baby die louter 2 à 3 weken te vroeg werd geboren, heeft vaak al veel eerder zijn werkelijke leeftijd ingehaald. In de praktijk zien we dit vaak al gebeuren tussen de leeftijd van 6 en 12 maanden.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de ontwikkeling van kinderen zeer individueel is en dat sommige kinderen mogelijk langer nodig hebben om bepaalde mijlpalen te bereiken, ongeacht of ze te vroeg zijn geboren of niet. Het is daarom altijd belangrijk om te overleggen met een kinderarts of specialist als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, ongeacht hun (gecorrigeerde) leeftijd.

Kan je aan de sociale glimlach van een baby zien hoever hij staat in zijn ontwikkeling?

De sociale glimlach van een baby kan een indicatie zijn van zijn ontwikkeling, maar het is belangrijk om op te merken dat elk kind zich anders ontwikkelt en dat er andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de sociale glimlach van een baby.

Over het algemeen ontwikkelen baby’s de sociale glimlach rond de leeftijd van 6 weken. Een sociale glimlach is een speciaal soort glimlach die optreedt in reactie op een sociaal signaal, zoals een glimlach of een stemgeluid van een verzorger. Het wordt vaak beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van baby’s en kan een teken zijn dat ze beginnen te begrijpen dat ze een deel uitmaken van de sociale wereld om hen heen.

Werd je baby een week eerder geboren, dan kan het zijn dat je deze sociale glimlach pas voor het eerst zal te zien krijgen op de werkelijke leeftijd van 7 weken. Doet hij dit wel al op 6 weken, dan kan het dus zijn dat hij zijn werkelijke leeftijd reeds heeft ingehaald.

Conclusie

Het is dus belangrijk om rekening te houden met de gecorrigeerde leeftijd van een baby of peuter omdat dit de ontwikkeling van het kind weerspiegelt. Bij het beoordelen van slaapproblemen en het ontwikkelen van een slaapplan voor het kind zal er dus telkens rekening mee gehouden worden. In mijn cursussen en gidsen vermeld ik ook telkens dat het zeer belangrijk is om rekening te houden met de gecorrigeerde leeftijd wanneer je wil gaan werken aan een goede slaapbasis bij je kindje.

Liefs,
Nathalie
Baby- en kinderslaapcoach
#Teamsnuggles

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Li

    Hallo, ik was even benieuwd hoe de gecorrigeerde leeftijd werkt voor een baby die 42 weken is blijven zitten? Zijn daar ook theorieën over dat ze dan al 2 weken verder zijn in de ontwikkeling, en bepaalde ontwikkelingen/sprongen juist eerder te zien zijn dan verwacht? Of is dit echt alleen van toepassing op prematuur?

    1. Nathalie

      Hi! Ja hoor, dan kan je merken dat ze al eerder sociaal gaan glimlachen of al eerder een mijlpaal behalen. Maar na enkele weken is een correctie van 1-2 weken doorgaans al verteerd dus het kan ook zijn dat je er weinig van merkt 🙂

Geef een reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.